vrijdag 18 november 2016

Twee keer achter elkaar een geval van toeval? / Introductie van het Pluspakket

Twee keer toeval, het Pluspakket en Crowdfunding

Via OLB-downloads.org is nu ook het Pluspakket beschikbaar. Gratis content wordt gefinancierd vanuit crowdfunding en tijdens de activiteiten is er sprake van toeval.
 • OLB-downloads.org bijgewerkt / Het Pluspakket
 • Gratis content voor de Online Bijbel
 • Een persoonlijk woord van de uitgever


OLB-downloads.org bijgewerkt / Herintroductie van Pluspakket

https://gum.co/pluspakket
De website met gratis Online Bijbel Windows downloads, www.olb-download.org, is in de afgelopen twee weken bijgewerkt. Op OLB-downloads.org vindt je een gratis Online Bijbel Basispakket en tal van gratis uitbreidingen bij het dit Basispakket.

De aanpassingen die in de afgelopen twee weken hebben plaats gevonden bestaan uit een aanpassing van de informatieve teksten en de toevoeging van het Pluspakket. Dit laatste is een extra dienstverlening om wat extra gemak te bieden voor die mensen die veel willen downloaden en installeren van OLB-downloads.org. Daar wordt dan een paas euro voor gevraagd, maar het scheelt veel tijd en moeite. Bovendien wordt de recent bijgewerkte editie van de Statenvertaling met Kanttekeningen als bonus meegeleverd. Deze zijn niet los verkrijgbaar op olb-downloads.org. 

Het Online Bijbel Pluspakket bestaat al een aantal jaren, maar kwam niet echt onder de aandacht. Je moest echt weten waar je het konden vinden. Door het toe te voegen aan de veelbezochte site www.olb-downloads.org komt het beter onder de aandacht. 

Neem gerust een kijkje op www.olb-downloads.org

Gratis content voor de Online Bijbel

Vanaf het vroege begin in 1992 ontwikkelt Importantia Publishing ook gratis content voor de Online Bijbel. Daar is altijd veel tijd en geld in gaan zitten. Heel erg veel zelfs. Gratis content en Online Bijbel horen bij elkaar.

Niet alle content kan gratis zijn, maar het is altijd het streven geweest ook een flinke hoeveelheid content gratis te bieden.

Als iets gratis is wordt er vaak gedacht dat het geen geld kost. Maar zelfs als het meeste werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd (en dat is de eerste vereiste om gratis content betaalbaar te maken) en er geen royalties betaald worden, blijven er tal van kosten over. Zowel eenmalige kosten als ook terugkerende kosten. Zo kost de distributie van gratis content geld - dat moet ieder jaar opnieuw betaald worden. Maar er zijn ook andere steeds terugkerende kostenposten.

Halverwege 2016 zijn wij daarom begonnen met crowdfunding voor verschillende projecten om nieuwe gratis content beschikbaar te maken en bestaande gratis content beschikbaar te houden. De gratis Online Bijbel content die Importantia Publishing ontwikkelt, wordt op verschillende manieren gedistribueerd. Allereerst is er de www.olb-downloads.org website. Daar is alle gratis content terug te vinden voor de Windows versie van de Online Bijbel. Maar Importantia Publishing verstrekt ook veel content aan Cross Link Services BV om dit gratis te verspreiden via de Android en iOS apps van de Online Bijbel. 

Sinds deze week is er een nieuw distributie kanaal voor gratis content bij gekomen. Cross Link Services heeft een Online Bijbel macOS-app beschikbaar gemaakt. Hiermee kan de gratis content die Importantia publiceert dus op vier platformen gebruikt worden (Windows, Android, iOS en macOS).

Om meer gratis content te kunnen bieden lopen er crowdfunding-campagnes via de importantia-publishing.nl website. Wij nemen de vrijheid om deze missionaire activiteit van Importantia af en toe te belichten. Op dit moment heeft vooral het beschikbaar houden van de inhoud in het gratis Online Bijbel Basispakket onze aandacht. Er is jaarlijks € 1000,- nodig om dit pakket beschikbaar te houden. Voor dit project is op dit moment nog maar € 221,- aan giften binnen gekomen. Het ziet er naar uit dat we dus budget van andere projecten moeten gaan afsnoepen om het Online Bijbel Basispakket in leven te houden. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Help je mee met je donatie?Een persoonlijk woord van de uitgever

Soms maak je toevalligheden mee die wel heel bijzonder zijn. Deze week overkwam mij zoiets. Het begon anderhalve week geleden toen ik een mailtje kreeg van een collega. Het ging over het omzetten van achternamen met een trema. Veel administratieve programma's kunnen daar niet goed mee overweg. Duitse namen hebben vaak een trema. Dat werd een hele technische discussie tussen ons. Op een gegeven moment gaf ik als voorbeeld de naam van een klant in Nederland. Hij heeft de ü in zijn achternaam. Zomaar voor mij een willekeurig voorbeeld. De beste man had ik al lang niets meer van gehoord. En juist 10 minuten later kwam er een gift binnen voor het Online Bijbel Basispakket. Juist ja van diezelfde man met de ü in zijn achternaam. Toevallig he?

Deze week, een week later dus, werkte ik aan de uitbreiding van OLB-downloads.org. Ik was bloggers aan het benaderen met de vraag of ze deel wilden nemen aan een affiliate-programma? Juist op dat moment kreeg ik een mailtje binnen van een organisatie die zich blijkbaar ook bezighoud met affiliate-programma's. Ooit had ik bij hen ergens een vinkje aan laten staan waardoor mensen zich konden aanmelden als affiliate. Al die jaren had daar nog nooit iemand op gereageerd. Ik wist het zelfs niet eens meer. De aanmelding kwam van ... jazeker dezelfde man met de ü in zijn achternaam. Juist op het moment dat ik er voor het eerst van mijn leven actief mee bezig was gebeurde het. Toevallig he? 

Maar wat nog veel meer toevallig is: twee keer achter elkaar, twee keer dezelfde man, precies een week later.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever

vrijdag 4 november 2016

Nieuwe Testament in het Vlaams / De regenboog verschijnt

UITGELICHT: Nicolaas de Jonge

predikant, evangelist, bijbelvertaler en uitgeverHet Nieuwe Testament in het Vlaams is een paar jaar geleden opnieuw uitgegeven door Importantia Publishing en werd toen in stilte toegevoegd aan de Online Bijbel. Tijd om enige achtergrondinformatie te geven bij deze bijzondere uitgave van het Nieuwe Testament.Nicolaas de Jonge (1845-1898)

Pionier in de protestantse zending in België

Nicolaas de Jonge
Het Nieuwe Testament in het Vlaams kent een bijzondere achtergrond. Aan het einde van de 19e eeuw was ds. Nicolaas de Jonge betrokken bij evangelisatiewerk in Brussel en ontdekte dat de Nederlandse Statenvertaling voor zijn arbeid onder de Brusselse Vlamingen onbruikbaar was. 

Dit was voor hem de aanleiding om een nieuwe vertaling te maken vanuit het Grieks naar het Vlaams. Dit Nieuwe Testament werd gedrukt bij de Brusselse Evangelisatie Drukkerij, waarvan De Jonge zelf de oprichter was.

Nicolaas de Jonge werd in 1845 in Goes geboren in een gezin van veertien kinderen. Zijn vader was een trouw aanhanger van ds. H.J. Budding en het hele gezin volgde daarin.

Door ds. Budding kon Nicolaas op een gymnasium in Nijmegen geplaatst worden en mocht later onder bemiddeling van de hervormde predikant Drost, overstappen naar het christelijk gymnasium te Zetten. Dit gaf aanleiding voor het hele gezin om over te stappen naar de Nederlands Hervormde Kerk. 

Na het gymnasium begon Nicolaas aan een studie theologie te Leiden en vervolgde deze studie in Utrecht. Hij werd predikant in Lexmond, maar kreeg daar een beroep uit Brussel. Hij besloot dit beroep aan te nemen en raakte in Brussel steeds meer betrokken bij evangelisatie-arbeid. Vanuit zijn kennis van het Zeeuwse dialect kon hij de Vlamingen beter benaderen dan de Hollanders. Hij sprak de taal van de Vlaming. In 1876 richtte hij een school voor evangelisten op en gaf daar zelf leiding aan. Het evangelisatiewerk nam zoveel tijd in beslag dat hij in 1886 besloot zijn predikantschap neer te leggen en full-time bezig te gaan met het evangelisatiewerk. Dat begon met het oprichten van de Brusselse Evangelisatie Drukkerij, van waaruit tienduizenden traktaten verspreid werden en talloze boeken gepubliceerd werden (zoals bijvoorbeeld Toespraken van de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray).  

Het Nieuwe Testament in het Vlaams verscheen aan het einde van zijn werkzame leven. Deze unieke vertaling, die gemaakt is voor evangelisatie-arbeid, is vandaag de dag moeilijk verkrijgbaar. Na ruim 10 jaar zoeken kon Importantia Publishing een exemplaar bemachtigen bij een Belgische handelaar. Gezien de zeldzaamheid van dit boekje moest er € 150,- voor betaald worden.

Dit hele Nieuwe Testament is gescand en beschikbaar gemaakt voor de Online Bijbel. Om in lijn te blijven met de doelstelling die Nicolaas de Jonge er mee had is er voor gekozen dit Nieuwe Testament gratis beschikbaar te laten zijn als download. Het is terug te vinden op de Online Bijbel DVD-rom, maar is ook beschikbaar als gratis download op olb-downloads.org

Een persoonlijk woord van de uitgever

Deze week was het op het nieuws. Op meerdere plaatsen in Nederland was een regenboog te zien. Een bijzondere regenboog. Zo een zie je er niet vaak. Ik had het geluk op een bijzondere manier hiervan getuige te zijn.

Ik was onderweg met de auto en zag de regenboog recht voor mij. Toen ik een zijweg naderde kreeg ik als ingeving die weg in te rijden. Ik zag dat het een doodlopende weg was, maar ik besloot mijn ingeving te volgen. Ik was nog nooit deze weg ingereden en had dan ook geen idee waar ik heen reed.

Enkele honderden meters verderop hield de weg op. Ik moest stoppen voor een weiland en voor mij zag ik de regenboog opnieuw. Helemaal compleet, een complete boog. En één voet van de boog zag ik zo voor mij in het weiland eindigen. Ik zou er zo heen kunnen lopen en die bundel van kleuren kunnen omarmen. Onzin natuurlijk, maar de gedachte ging wel door mij heen.

Een regenboog doet ons als christenen toch altijd denken aan die belofte van God aan Noach. Ik dacht daar ook aan toen ik die regenboog zo voor mij in het weiland zag. Ik liet de aanwezigheid van dit wonderlijke natuurverschijnsel tot mij doordringen. Ik was mij bewust dat ik naar iets keek wat er helemaal niet is en toch ook weer wel bestaat.

Ik zou het zo kunnen pakken, zo dichtbij en zo zichtbaar en tastbaar vertoonde die regenboog zich daar aan mij. Toen ik het zo aanschouwde moest ik denken aan Mozes die een braamstruik zag branden, zonder dat de struik verteerde. Hij verwonderde zich ook zo over dat verschijnsel en ging het dichterbij onderzoeken. Dat bracht hem in de aanwezigheid van God.

Opeens zag ik een parallel tussen de regenboog die ik daar voor mij zag en de aanwezigheid van God die wij als mensen niet kunnen verklaren. Alsof die regenboog mij zo duidelijk vertelde dat het bestaat en toch niet te pakken is. Die regenboog is zo anders als de zichtbare wereld die wij gewoon met onze handen kunnen aanraken. Toch kon ik die regenboog zien en was ik mij bewust van de aanwezigheid en het bestaan van die boog. De parallel met de aanwezigheid en het bestaan van God is zo treffend. Hij is er. Hij bestaat. En toch kunnen wij Hem niet beetpakken.

De regenboog verdween. Onzichtbaar. Ik startte mijn auto en begon weer terug te rijden. De regenboog bestaat, nog steeds, ook al zie ik het niet meer. Het licht dat de regenboog liet zien is overal om mij heen. Ik leef er in. Ik begon te glimlachen toen de parallel nog meer tot mij doordrong: God bestaat, ook al zien of ervaren wij Hem niet. 

Ik kwam weer terug op de oude weg, blij dat ik die ingeving had gevolgd. Ingeving? Waar was die absurde ingeving vandaan gekomen? Zo had ik nog meer om over na te denken toen ik mijn weg vervolgde. Dit had ik niet willen missen.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever

vrijdag 28 oktober 2016

De Kanttekeningen bij de Bijbel zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen

OVERZICHT: Bijbel met Kanttekeningen

overzicht van verschillende digitale uitvoeringen


Pagina uit de Bijbel
met Kanttekeningen
(oorspronkelijke druk)
De Kanttekeningen op de Statenvertaling geldt in Nederland als één van de meest gebruikte naslagwerken bij de Bijbel. De Kanttekeningen werden oorspronkelijk als vers-voor-vers aantekeningen gepubliceerd bij de Statenvertaling. Ze geven achtergrondinformatie, toelichtingen en vertaalvarianten bij tal van woorden en frases in een bijbelvers.

Importantia Publishing is de uitgever van deze Kanttekeningen bij de Bijbel. De digitale bestanden worden bij Importantia beheerd en onderhouden. In de loop van de jaren heeft Importantia veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de tekst en de bestanden, waardoor er goede applicaties konden worden gemaakt.
Overzicht van verschillende digitale uitvoeringen
 • als BIJBEL+KANT app
 • in de Online Bijbel app
 • in de Plus-editie van het Online Bijbel Basispakket voor Windows
 • in het Online Bijbel Abonnement
 • Een persoonlijk woord van de uitgever


BIJBEL+KANT app

De Bijbel+Kant app brengt de Statenvertaling en de Kanttekeningen bij elkaar in een app voor de iPhone en iPad.

De kracht van de app is dat het je direct in de Statenvertaling met Kanttekeningen brengt. Alles draait om de Statenvertaling en e Kanttekeningen. Zonder verdere afleiding. Je kan volop zoeken en Kanttekeningen raadplegen. Ook zijn de verwijsteksten direct oproepbaar.

De BIJBEL+KANT-app is beschikbaar voor iOS en verkrijgbaar vanuit de Appstore >>>

Voor Android-gebruikers bestaat er een alternatief voor deze app in de vorm van de Online Bijbel app. Stichting Online Bible Europe heeft een handig PDF-document samengesteld waarin uitgelegd wordt hoe de Statenvertaling met Kanttekeningen geïnstalleerd kunnen worden onder de Online Bijbel app. Deze instructies vindt je hier >>>

Een bijzonderheid voor deze app is de interactie met de Online Bijbel app. Als je de BIJBEL+KANT app installeert op je iPhone of iPad en je installeert daarna de Online Bijbel app krijg je de Statenvertaling met Kanttekeningen gratis toegankelijk onder de Online Bijbel app. Bij overstappen van de BIJBEL+KANT app naar de Online Bijbel app hoef je de Kanttekeningen dus niet opnieuw aan te schaffen.

Online Bijbel app

De Statenvertaling met Kanttekeningen zijn verkrijgbaar als in-app-aankoop in de Online Bijbel app voor Android en iOS.

In zekere zin is de Online Bijbel app een verdere ontwikkeling van de Bijbel+Kant app. De werking is bij veel punten identiek. Er zijn een aantal verschillen:


1. De Online Bijbel app is ook voor Android beschikbaar. Er bestaat geen Android-versie van de Bijbel+Kant app, maar de Online Bijbel app is een prima alternatief voor de Android-gebruikers nog.

2. De Online Bijbel app biedt meer mogelijkheden en meer content (andere titels).


De Online Bijbel app is beschikbaar in de App-store (iOS) en de Play-store (Android)

Stichting Online Bible Europe heeft een handig PDF-document samengesteld waarin uitgelegd wordt hoe de Statenvertaling met Kanttekeningen geïnstalleerd kunnen worden onder de Online Bijbel app. Dit doet zij aan de hand van de Android-app, maar de werking onder iOS is globaal hetzelfde. Deze instructies vindt je hier >>>


Plus-editie van het Online Bijbel Basispakket voor Windows

De Plus-editie van het Online Bijbel Basispakket voor Windows is bedoeld voor die mensen die de Statenvertaling met Kanttekeningen wil gebruiken op hun desktop computer.

De Plus-editie is een uitgebreider variant van het gratis Online Bijbel Basispakket voor Windows en biedt als voordeel dat het de Statenvertaling met Kanttekeningen automatisch meeneemt bij de installatie. 

Direct na de installatie kan de Statenvertaling gebruikt worden en kunnen de kanttekeningen geraadpleegd worden. Deze extra kunnen verkregen worden tegen een kleine vergoeding.  


De Plus-editie van het Online Bijbel Basispakket voor Windows wordt verspreid via Gumroad en is verkrijgbaar via de volgende link: https://gum.co/kant_stv

.

Het Online Bijbel Abonnement

De Statenvertaling met Kanttekeningen zitten standaard in het Online Bijbel Abonnement. Bij het Online Bijbel Abonnement krijgt u toegang tot de Kanttekeningen binnen zowel de apps voor Android en iOS als ook in de software voor op de desktop. 

Bovendien kan je de Kanttekeningen ook gebruiken in combinatie met andere naslagwerken bij de Bijbel, zoals bijvoorbeeld de commentaren van Matthew Henry en Dächsel en de Importantia Studiebijbel. Binnen het Online Bijbel Abonnement werk je met al deze studiehulpmiddelen voor een vast bedrag per jaar.Een persoonlijk woord van de uitgever

Deze week heb ik mij bezig gehouden met de gelijkenis van de talenten. Ik blijf dit één van de meest inspirerende gelijkenissen in de Bijbel vinden.

De gelijkenis laat zo duidelijk zien hoe angst iemand er toe kan brengen zijn talenten niet te gebruiken. 

Ook laat het zien dat iedereen die zijn talenten inzet uiteindelijk groeit en daardoor meer talenten krijgt. Dat inspireert mij om te kijken welke talenten ik gekregen heb, daar dankbaar voor te zijn en dan te kijken hoe ik die talenten kan inzetten. 

Doordat ik talenten heb gekregen weet ik dat mijn leven zin heeft en een doel heeft.

Als we andere mensen wijzen op hun talenten en hen aanmoedigen die te gebruiken haalt hen dat uit een isolement, krijgt hun leven zin en krijgen ze de moed hun angst te overwinnen.

Ga er eens voor zitten om op te schrijven wat je allemaal ontvangen hebt aan mogelijkheden. Hoe langer je er voor gaat zitten hoe groter de lijst wordt. Die lijst is een mooi beginpunt om onze Heer te danken dat Hij zo gul is geweest al die mogelijkheden te geven. En als je eenmaal aan de gang gaat met je talent dan ontdek je dat je er eigenlijk nog meer hebt dan je aanvankelijk dacht.  

Deze maand vierde Stichting Hand in Strijen haar vijftigjarig bestaan. De dienende handen van deze stichting hebben hun praktische talenten ingezet voor zoveel zendelingen en anderen. Hun werk laat mij steeds weer zien dat kleine handelingen enorme gevolgen kunnen hebben. In 1990 ontmoette ik Steve van Stichting Hand. Ik vroeg of hij iets van mogelijkheden wist om met de computer de Bijbel te raadplegen. Steve gaf mij een stapeltje diskettes. Die ene simpele handeling zou ongekende gevolgen krijgen. Het bracht mij in contact met Larry Pierce in Canada en daardoor kon ik de Online Bible naar Europa halen. Twee jaar later werd Importantia Publishing geboren. Wat begon met mensen die hun talent inzetten groeide uit tot iets groots. 

Zodra je je talenten gaat inzitten gaat het groeien en vermenigvuldigen. Voor mij is de geschiedenis van de Online Bijbel hiervan het voorbeeld.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever

vrijdag 21 oktober 2016

over een wereldwijd gewaardeerd dagboek

Dagboek dat is opgebouwd met teksten uit de Bijbel

wereldwijd gewaardeerd


Deze week in de nieuwsbrief


 • Licht Voor Elke Dag - een bijbels dagboek
 • Een persoonlijk woord van de uitgever


Licht Voor Elke Dag - een bijbels dagboek

Luxe editie, 784 pagina's
ISBN 978 90 6659  174 2
Al bijna honderd jaar is Licht Voor Elke Dag een gewaardeerd dagboek. Het unieke van dit dagboek is dat iedere overdenking bestaat uit met zorg geselecteerde verzen uit de bijbel die bij elkaar tot een sluitend geheel gemaakt zijn.

Licht voor Elke dag verscheen ruim honderd jaar geleden voor het eerst in het Engels. Sinds die tijd is het in vele talen vertaald.

De Nederlandse editie van Licht voor Elke Dag is indertijd uitgegeven door Stichting Moria. Een vernieuwde uitgave werd verzorgd door Importantia Publishing. De vernieuwde uitgave is beschikbaar in twee verschillende edities. De editie van 400 pagina's bevat een ochtend- en avondoverdenking op één pagina. Bij de luxere uitvoering staan de ochtend- en avondoverdenking "in de spread" naast elkaar op een kleiner pagina-formaat. Deze bevat 784 pagina's. 

Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar via www.importantia-publishing.nl  

Standaard editie, isbn 978 90 6659 176 9 verkrijgbaar via www.importantia-publishing.nl
Luxe editie, isbn 978 90 6659 175 2 eveneens verkrijgbaar via www.importantia-publishing.nl


Een persoonlijk woord van de uitgever

Over de publicaties van Importantia Publishing heb ik in de afgelopen decennia heel wat moeten uitleggen. Frapant was de steeds terugkerende reactie in de beginjaren. Als ik vertelde dat de Online Bijbel voorzien is van Strong-coderingen kreeg ik steevast dezelfde reactie: "Ik heb geen verstand van computers". Blijkbaar werd het woord "Strong-codering" meer geassocieerd met de technische kant van computers dan met iets dat met de bijbel te maken heeft. 

Gelukkig is in de loop van de jaren deze reactie naar de achtergrond verdwenen. Toch moet ik nog steeds aan mensen uitleggen wat een Strong-codering is en wat je er mee kan doen.

Ik heb daarom besloten een serie artikelen te schrijven over Strong-coderingen en het gebruik daarvan. Het eerste artikel heb ik gepubliceerd op mijn persoonlijke blog "over ... Theologie". Het heeft als titel Wat is een Strong-codering?

Een volgend artikel over het gebruik van Strong-coderingen is inmiddels in de maak.


een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever

vrijdag 14 oktober 2016

De Importantia Studiebijbel bestaat in verschillende uitvoeringen

Importantia Studiebijbel

Overzicht van verschillende uitvoeringen


De Importantia Studiebijbel is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Druk, app en dvd. Je vindt hier het overzicht: 


 • De Importantia Studiebijbel app
 • De Importantia Studiebijbel bij de Online Bijbel apps
 • De Importantia Studiebijbel bij het Online Bijbel Abonnement
 • De Importantia Studiebijbel in boekvorm
 • Een persoonlijk woord van de uitgever


De Importantia Studiebijbel app

De Importantia Studiebijbel is van oorsprong ontwikkeld als naslagwerk. Het is hierdoor uitermate geschikt om als app gebruikt te worden. In 2013 verscheen een app voor iOS. 

De Importantia Studiebijbel app is ontwikkeld en wordt gedistribueerd door Cross Link Services BV via het iOS platform. De app kan gebruikt worden op zowel de iPhone, de iPod Touch als ook de iPad.

De app bevat de Staten-vertaling met Strong-coderingen, een Hebreeuws-Nederlands Lexicon en een Grieks-Nederlands Lexicon. De bijbeltekst kan weergegeven worden met en zonder Strong-coderingen. Het aantippen van een Strong-codering in de tekst opent de Lexicon op de juiste plaats.

Deze app is uitermate geschikt om snel vanuit de bijbeltekst de Lexicon te kunnen raadplegen. Ook kan in de bijbeltekst gezocht worden op een Strong-codering. 


De Importantia Studiebijbel bij de Online Bijbel app


In zekere zin is de Importantia Studiebijbel app een voorloper van de Online Bijbel-app. 

Hier ligt dan ook de reden dat de Importantia Studiebijbel app niet beschikbaar is voor Android. De Online Bijbel-app biedt dezelfde (en meer) mogelijkheden en is beschikbaar voor Android en iOS. Een verschil is wel dat in de Online Bijbel app de verschillende onderdelen los aangeschaft moeten worden vanuit de app zelf. 

Eerst installeer je het gratis Basispakket, maak vervolgens een gebruikers-account aan en dan kan je vanuit de winkel in de app de Statenvertaling met Strong-coderingen en de Lexicons aanschaffen.

Voordeel van de Online Bijbel app is tevens dat het meer titels biedt van andere uitgevers die direct aansluiten bij de Importantia Studiebijbel. Zo biedt het gratis Basispakket van de Online Bijbel app al de Engelse King James vertaling met Strong-coderingen en daarbij de oorspronkelijke lexicons van James Strong. Ook kan in de Online Bijbel app de NBG-vertaling 1951 verkregen worden in een editie die voorzien is van Strong-coderingen. De lexicons uit de Importantia Studiebijbel kunnen hierdoor ook gebruikt worden in combinatie met de King James vertaling en de NBG-vertaling 1951.

De Online Bijbel app is beschikbaar voor Android en iOS.

  


De Importantia Studiebijbel bij het Online Bijbel Abonnement

Het gebruik van de Importantia Studiebijbel gaat bij het Online Bijbel Abonnement een stap verder. Niet alleen wordt bij dit abonnement de gehele Importantia Studiebijbel toegankelijk vanuit de Online Bijbel apps, ook meerdere aanverwante titels van andere uitgevers die gebaseerd zijn op Strong-coderingen worden toegankelijk. Daarnaast ontvang je jaarlijks de aanpassingen en uitbreidingen in de Importantia Studiebijbel. Naast het gebruik van de Importantia Studiebijbel op mobiele apparaten krijg je ook de mogelijkheid de Importantia Studiebijbel op je desktop computer te gebruiken.

Dit Online Bijbel Abonnement wordt tegenwoordig verzorgd door Cross Link Services. Vroeger was het een dienst van Importantia, maar Cross Link Services had de apps al ontwikkeld en beschikt over meer technologische mogelijkheden. Het was hierdoor logischer en ook beter voor de gebruiker om Cross Link Services dit Abonnement verder te laten exploiteren en ontwikkelen. Importantia Publishing kan zich nu geheel op  de inhoud van de Importantia Studiebijbel richten. In de komende jaren zullen de Lexicons ingrijpend bijgesteld worden en aan de abonnees ter beschikking gesteld worden. De Importantia Studiebijbel in boekvorm

Sinds 2007 is de Importantia Studiebijbel ook beschikbaar in boekvorm. Het geheel bestaat uit vier delen, die elk ook los verkrijgbaar zijn.

De delen zijn:

Het Oude Testament met Strong-coderingen >>
Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon >>
Het Nieuwe Testament met Strong-coderingen >>
Het Grieks-Nederlands Lexicon >>

Vooral de Lexicons zijn populair. Omdat ze gebaseerd zijn op de Strong-coderingen kunnen ze gebruikt worden in combinatie met andere boeken die ook voorzien zijn van Strong-coderingen.

De Importantia Studiebijbel in druk is verkrijgbaar via www.importantia-publishing.nl


Een persoonlijk woord van de uitgever

Vijfendertig jaar geleden was ik lid van een interkerkelijke jeugdvereniging die een keer in de veertien dagen bij elkaar kwam om met elkaar bijbelstudie te doen. Dat deden wij steeds weer bij iemand anders thuis. Ik herinner mij een specifieke avond nog heel goed. Het zou een grote invloed gaan krijgen op mijn latere werkzame leven. Die avond ontstond een discussie over een bijbelgedeelte. Iemand zei dat je iets niet zomaar kan beweren zonder te weten wat de Griekse tekst er echt over te zeggen heeft. Een ander was van mening dat de Nederlandse bijbelvertaling van voldoende kwaliteit is om conclusies te kunnen trekken.

Uiteindelijk onderbrak de gastheer van die avond de discussie met de woorden: "Dan zoeken wij het op". Hij stond op en pakte een dik boek uit de boekenkast en zocht daarin iets op. Vervolgens pakte hij nog een ander dik boek en zocht daar ook iets in op. De twee boeken gaven uitsluitsel over wat er in het Grieks staat en dat de bijbelvertaling die wij gebruikten helemaal zo slecht nog niet was. Ik was heel nieuwsgierig geworden naar die dikke boeken waar zoveel waardevolle informatie uit gehaald kon worden.  Aan het einde van de avond vroeg ik dan ook om die boeken eens te mogen zien en de gastheer gaf mij maar al te graag uitleg over het gebruik van de Strong's Exhaustive Concordance to the Bible in combinatie met Lexicons op basis van Strong-coderingen. Ik zag dat de boeken in het Engels waren en vroeg direct: "Bestaat dit ook in het Nederlands?" Ik vond het zo teleurstellend om te vernemen dat zoiets moois nog nooit in het Nederlands beschikbaar was gekomen. Bij mij ontstond een diepe wens om te kunnen beschikken over een werk als de Strong's, maar dan in het Nederlands. Ik kon toen nog niet vermoeden hoezeer mijn werkzame leven later beïnvloed zou worden door deze ene avond.

Ruim tien jaar later kwam ik in aanraking met de Engelse versie van de Online Bijbel en maakte opnieuw kennis met Strong-coderingen en lexicons. Nu in een veel praktischere uitvoering dan de boeken die ik indertijd had gezien. Ik zag direct mogelijkheden voor het Nederlandse taalgebied. Voordat ik er erg in had was ik niet alleen betrokken in het beschikbaar maken van bijbelsoftware voor het Nederlandse taalgebied, maar ook bij de koppeling van de Strong-coderingen aan een Nederlandse bijbelvertaling en de totstandkoming van een Hebreeuws-Nederlands en een Grieks-Nederlands Lexicon. Sinds die tijd is het een belangrijk onderdeel van mijn werk. In eerste instantie voor de Online Bijbel, maar later ook in boekvorm onder de naam Importantia Studiebijbel. Er is toen heel veel werk verzet om Strong-coderingen woord voor woord aan de Nederlandse bijbeltekst te koppelen en hierbij horende Nederlandse lexicons samen te stellen. Ruim twee jaar is er dagelijks aan gewerkt door meerdere mensen.

Wie denkt dat een eenmaal gepubliceerd boek een afgesloten verhaal is, heeft het bij de Importantia Studiebijbel mis. Het is nog steeds één van de belangrijkste onderdelen van mijn werk, waar ik iedere week opnieuw werkzaamheden voor verricht. De lexicons worden langzaam aan steeds verder uitgebreid en verbeterd. Iedere week ben ik wel op de een of andere manier bezig met de lexicons. Simpelweg omdat ik de bijbels met Strong-coderingen en lexicons één van de belangrijkste naslagwerken bij de bijbel vind.

Die ene bijbelstudie-avond van ruim 35 jaar geleden heeft een blijvende invloed op mijn leven gekregen. En ik weet niet eens meer wat er die avond werd besproken en welk bijbelgedeelte centraal stond. Er is uiteindelijk iets heel anders uit voortgekomen: de Importantia Studiebijbel in verschillende uitvoeringen: druk, software en app.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever